Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim bersama dr. Joni Ketua Gugus Tugas Covid-19 Jatim